“Hoe meer ouderen, hoe beter”

redactie Residentie Molenwijck

Gastblogger Henk Geene schrijft voor Zorgsaamwonen over onderwerpen rondom wonen en senioren. In een van zijn blogs afgelopen zomer stelt hij “Hoe meer ouderen, hoe beter”.  In aanvang zet deze titel je op het verkeerde been. Toch is zijn gedachtegang interessant en precies die visie delen wij als Residentie Molenwijck graag met hem.

Door de vergrijzing neemt het aantal senioren steeds meer toe. Gemiddeld genomen is de nieuwe generatie senior (‘baby-boomers’) meer vitaal en is in blijvende mate meer gericht op de omgeving om zich heen. Ze hebben aandacht voor medemens, zijn gevoelig voor verbinding en zijn bereid de helpende hand toe te steken.

In Residentie Molenwijck is juist dít de kern en de kracht van ons concept. Vanuit de services faciliteren wij het comfort- en zorgdeel, waar bewoners op kunnen terugvallen. Het samen omzien naar elkaar wordt geïnitieerd vanuit de bewoners zelf, waarbij wij zorgen dat de omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn. De aanwezigheid van een bewonersvereniging, met enkele kartrekkers en extra hulptroepen geeft de mogelijkheid tot een wekelijks goed gevulde agenda. Zonder deze activiteiten is een woongemeenschap als Molenwijck niet meer dan een appartementencomplex met extra services voor comfort. De wens samen met elkaar, voor elkaar iets te betekenen, geeft niet alleen voldoening voor jezelf. Het is onmisbaar voor een groep bewoners die het initiatief op een bepaald moment niet meer zelf kan nemen. Op deze manier betrek je elkaar bij het leven, wat veel meer plezier en voldoening oplevert ‘dan achter de geraniums’ te blijven zitten. 

De gezonde, vitale senior is in staat om zijn meer (zorg)afhankelijke, soms oudere generatiegenoot de hand te reiken.

Precies op dit raakvlak vinden wij ons in de opvatting van Henk Geene dat “de gezonde, vitale senior in staat is om zijn meer (zorg)afhankelijke, soms oudere generatiegenoot de hand te reiken. Als zij nu hun, wat oudere, leeftijdgenoten helpen, is dat normaal als zij te zijner tijd zelf zorgafhankelijk worden. Dan staan er ook anderen voor hen klaar.”

Deze beweging zien wij elke dag in Residentie Molenwijck gebeuren. Door als nieuwe, vitale bewoner te investeren in het leggen van contacten en het opzoeken van verbinding, op welke manier dan ook, leg je de basis voor een netwerk van contacten. Het gemak van zo’n 175 gelijkgestemden onder één dak maakt het allemaal nog net iets eenvoudiger. Er zijn zelfs bewoners die tot op hoge leeftijd actief naar elkaar blijven omzien, vanuit de vriendschap en het nabuurschap dat is ontstaan.

Het grote voordeel van wonen in Molenwijck is dat het zorgdeel goed is geregeld vanuit de organisatie, daarin doen we geen beroep op de medemens. U kunt wel een steentje bijdragen aan de gemeenschap onderling en op deze manier er voor elkaar zijn.

Hoe ziet uw sociale netwerk er over een paar jaar uit? Investeer in een fijne woonomgeving, met persoonlijk contact het gemak van diverse services en met de juiste zorg voor later. Bezoek de volgende open dag.

© 2024 Residentie Molenwijck - Alle rechten voorbehouden | ISO 9001:2015 gecertificeerd | Privacy & Cookies |