Zonder wrijving, geen glans

Frans Mannaerts

Frans Mannaerts, directeur bestuurder van Residentie Molenwijck, heeft een nieuwjaarstoespraak gehouden tijdens de nieuwjaarsreceptie waarbij bewoners, toekomstige bewoners, collega’s en de leden van de Raad van Toezicht aanwezig waren. 

Hieronder vindt u deel van zijn overwegingen waarmee hij het nieuwe jaar heeft geopend.

“Een nieuw jaar geeft reden tot reflecteren. Wij hebben het goed met elkaar,  zeker als je naar de instabiliteit kijkt in  de wereld om ons heen. Denk daarbij aan de oorlogsgebieden in het Midden Oosten en de Oekraïne. Het is goed dat we ons beseffen dat we hier in vrede en veiligheid kunnen wonen in een welvarend land,

Ik durf ook wel te stellen dat we het hier in Molenwijck goed voor elkaar hebben. We hebben hier een prachtige residentie met een unieke combinatie van wonen, ontzorgen en verzorgen als het nodig is.

We hebben een eigentijdse formule die senioren in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Er zijn meer woonvormen in Nederland die op dit principe zijn gebouwd, maar Molenwijck onderscheidt zich wel.

Op de eerste plaats onze solidariteit. Dankzij deze solidariteit kunnen we gezamenlijk voorzieningen in standhouden zoals onze keuken en de zorg. Maar niet alleen dat, solidariteit ligt ook aan de basis van het rijke verenigingsleven en alle activiteiten die u als bewoners samen organiseert. We mogen trots zijn op het feit dat minimaal de helft van de bewoners op de een of andere manier bijdraagt aan het welzijn van de gemeenschap

Onderscheidend vind ik ook onze bereidheid om over de toekomst na te denken. We leunen niet zelfgenoegzaam achterover omdat we een aanzienlijke wachtlijst hebben, maar realiseren ons dat we onszelf moeten blijven uitvinden en geleidelijk moeten anticiperen op de toekomst. Ons programma MOVE, of te wel MOlenwijck VErandert, VErbetert, VErduurzaamt en VErrast, helpt ons hierbij.

En dan zijn er ook nog onze onderscheidende kernwaarden SAMEN (Sociaal. Ambitieus. Menselijk. Eerlijk. Natuurlijk). Samen betekent voor mij samen overleggen. Samen met de bewonersvereniging, samen met de ondernemingsraad, de bewonersraad en de raad van toezicht. Samen betekent ook elkaar de ruimte geven fouten te maken, want niet alles gaat in een keer goed. Hoe fijn is het dan als je het hierover kunt hebben met elkaar en elkaar de ruimte biedt het op te lossen. Samen betekent ook collega’s die vragen of ze elkaar kunnen helpen of bepaalde taken  overnemen als de ander het even druk heeft.

Maar, en hiermee kom ik bij de kern van mijn boodschap aan u. Het meest onderscheidende, het meest mooie van Molenwijck bent u zelf, als bewoner, als medewerker, zijn wij als individuen die voor elkaar klaar staan, naar elkaar omzien, in elkaar geïnteresseerd zijn. De ruim 175 bewoners en 130 medewerkers en vrijwilligers maken Molenwijck pas echt onderscheidend!

U als bewoner met uw eigen levensverhaal, uw eigen rijke geschiedenis en ervaringen, in het buitenland, als ondernemer, bestuurder, als ouder of grootouder, uw tegenslagen en successen, verdriet en vreugde die u hebben gevormd, uw hobby’s en interesses. U als bewoner geeft Molenwijck kleur en maakt Molenwijck uniek.

Laten we nieuwsgierig blijven naar elkaar

Maar ook wij als medewerkers, met passie voor ons werk, bewust kiezend voor Molenwijck, vaak geworteld hier in Loon op Zand, loyaal aan de organisatie. Bereid om elkaar te helpen. Ook wij maken Molenwijck bijzonder.

Ik wens u en jullie voor 2024 toe dat wij deze schoonheid die wij allen in ons hebben, dat we die van elkaar blijven zien. Dat we nieuwsgierig blijven naar elkaar. Dat we ons blijven verdiepen in elkaar. Dat we niet meteen oordelen over een ander als die niet in de pas loopt, maar tolerant blijven en elkaar de ruimte geven als het gaat om andere ideeën of meningen. Dat we van gedachten blijven wisselen met elkaar, blijven communiceren met elkaar, juist als er iets niet goed gaat, niet meteen de barricade op gaan, maar eerst goed luisteren naar de argumenten van de ander. Want zonder wrijving, geen glans, zeg ik altijd.

Ik wil daarom een toost uitbrengen op u als bewoner, en op jou als collega omdat wij allemaal zoals we hier staan met onze eigen inbreng en onze eigen persoonlijkheid Molenwijck uniek maken, niet alleen vandaag, maar ook het komend jaar en wat mij betreft ook lang daarna, in goede gezondheid met elkaar.

Proost,
en een gelukkig nieuwjaar!”

© 2024 Residentie Molenwijck - Alle rechten voorbehouden | ISO 9001:2015 gecertificeerd | Privacy & Cookies |