Artikel Duinkoerier “Residentie Molenwijck: 45 jaar woongeluk”

Jack IJpelaar (correspondent Duinkoerier)

Op 18 mei 1978 werd Residentie Molenwijck in Loon op Zand geopend. De week voorafgaand aan de openingsdatum wordt het 45-jarig jubileum gevierd. Op 10 mei was dat met de leveranciers en netwerkpartners.

De genodigden worden in het restaurant welkom geheten door directeur Frans Mannaerts. “Met deze bijeenkomst willen wij de relatie met onze partners verduurzamen en u met een rondleiding de andere kant van ons bedrijf laten zien. Dat leek ons de beste manier om de medewerkers en bewoners bij u onder de aandacht te brengen.” Na het welkomstwoord gaan de bezoekers met één van de bewoners het pand bezichtigen. Daarbij mag ook een kijkje genomen worden bij enkele bewoners in hun appartement. Die zien er prima uit en zijn van alle gemakken voorzien. Eén van de appartementen is 135 m2 en heeft aan twee kanten uitzicht op het dorp. De bewoner zegt dat hij op deze locatie het gevoel heeft midden in het dorp te wonen. Verder voert de rondleiding langs de huiswinkel waar de befaamde Molenwijcktaart (een eigen recept van de kok) in het assortiment zit. Ertegenover is de kapsalon. Vervolgens langs de vitrine van de handwerkclub die hun producten één keer per jaar tijdens de Welfare verkopen, waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat. Op de verdieping is de bezinningsruimte en de bibliotheek. De rondleiding eindigt met een kijkje in de keuken waar de chef-kok uitleg geeft over de ruime keuze van de dagelijkse menukaart.

“Iedereen heeft het probleem bij het ouder worden dat vrienden wegvallen. Hier heb je weer aanspraak en mensen die je begrijpen.”

Prachtige oplossing voor wonen, zorg en welzijn
In een gesprek met directeur Frans Mannaerts, de voorzitter van de bewonersraad Dhr. Van Rijsbergen en lid van de bewonersraad mevrouw Van der Veen, schetsen zij een beeld van wonen, zorg en welzijn in Residentie Molenwijck. Een beeld van 45 jaar woongeluk. Dhr. Mannaerts zegt dat hij laatst een artikel tegenkwam over tien Innovaties als het gaat over de uitdagingen die er zijn op het gebied van zorg, wonen en welzijn. En dan vooral voor senioren. “We zitten met een vergrijzing van de bevolking, de vergrijzing van het zorgpersoneel, een krapte op de woningmarkt en groei van senioren die zelfstandig willen blijven wonen. En eigenlijk dacht ik waarom staat Molenwijck daar niet bij. Want wij bieden al 45 jaar een oplossing voor die uitdaging met zelfstandig wonen, met eigen appartement waar bewoners zelf de regie voeren. Wat betreft de zorg hebben wij de meest efficiënte zorg van Nederland. Je zit hier niet met reistijden en wij kunnen de extra zorg die we bieden makkelijk combineren met de thuiszorg. Alles zit in één pand. Voor wat betreft welzijn hebben we al 45 jaar een prachtige oplossing en organiseren op die manier woongeluk voor senioren. De kracht van Molenwijck is dat we wonen, zorg en welzijn weten te bundelen. Alle appartementen zijn levensloopbestendig gebouwd. De huishoudelijke hulp is het eerste aanspreekpunt en dan is het snel communiceren met collega’s.” Dhr. Van Rijsbergen valt Mannaerts bij: “Er worden tegenwoordig zelfs cursussen valpreventie gegeven. En dat is een schot in de roos. Er wordt veel gebruik van gemaakt.”

“Wat betreft de zorg hebben wij de meest efficiënte zorg van Nederland.”

Actieve bewonersparticipatie
Als het om welzijn gaat, heeft Molenwijck een hele actieve bewonersvereniging die met elkaar heel veel organiseren. Bewoners kunnen er aan deelnemen, maar ook zelf organiseren. Dat geeft een stuk zingeving. Er zijn onder andere een schildersgroep, een handwerkgroep, een biljartclub, een kaartclub en een Nordic Walking club. “Er is hier een actieve bewonersparticipatie”, zegt Dhr. Van Rijsbergen. “Soms valt een club wat terug, maar dan wordt het toch weer opgepikt door nieuwe bewoners en dan draait het ineens weer. Dat hoort ook bij de filosofie, dat bewoners daar zelf de regie over voeren. Molenwijck is van en voor de bewoners.” Zo wordt de bibliotheek met negen mensen gerund, zegt mevrouw Van der Veen. “We draaien gewoon diensten. Leden betalen 10 euro per jaar en daar kopen we nieuwe titels voor waar we een recensie van maken. De leden krijgen elke maand in een nieuwsbrief een overzicht van de nieuwe titels met een korte introductie.” Niet zonder trots vertelt ze dat het boek dat de Libris Literatuurprijs won, al was aangekocht en op de lijst stond vóórdat dat bekend werd. Soms worden ook boeken aangeboden door nieuwe bewoners omdat ze ruimtegebrek hebben. Maar daar zijn ze bij de bieb selectief in.

De kernwaarden van Molenwijck zijn dingen samen doen. De overlegstructuren zijn erg gericht op consensus tussen wat directie en bestuur willen en wat de bewoners willen. De sfeer heerst om het samen te doen.

Betrokkenheid van medewerkers is groot
Bij zijn aantreden als directeur viel het Mannaerts op dat 90% van de medewerkers uit de gemeente Loon op Zand komt. “We zijn erg lokaal verankerd en dat maakt de betrokkenheid groot. Medewerkers hebben er niet zoveel moeite mee om even bij te springen voor een uurtje als dat nodig is, omdat ze dichtbij wonen. Dat vind ik mooi. Omdat ze elkaar kennen brengen collega’s ook collega’s aan. Een mooi voorbeeld is het probleem toen de krant niet bezorgd werd. We hebben toen onze eigen medewerkers gevraagd of ze iemand wisten die de kranten kon bezorgen en binnen no-time hadden we iemand.
In de zorg is een groot personeelstekort. Wij hebben binnen de zorg geen vacature openstaan. De lokale verankering uit zich ook in de filosofie die we hebben om zoveel mogelijk zaken te doen met lokale partners.”

Dienstverlening flexibiliseren
Voor de toekomst wil Mannaerts het concept flexibiliseren met meer keuzemogelijkheden voor de bewoners inbouwen, zonder de kern van de formule: wonen, zorg en welzijn, teniet te doen. “Dat servicepakket dat moet blijven, maar we willen de mensen naar de toekomst toe wel wat meer keuzemogelijkheden geven en in de dienstverlening wat meer flexibiliseren. In de zorg krijgen we te maken met de uitdaging hoe om te gaan met de krapte op de arbeidsmarkt. Daar komt technologie om de hoek kijken. Bewoners zullen worden gecoacht om ze minder afhankelijk te maken van zorgpersoneel. Ze te laten concentreren op wat ze nog wel kunnen. En je kunt ook voldoening halen uit wat je voor een ander kunt doen. We hebben hier MOVE, wat betekent: Molenwijckers vervoeren elkaar. Bewoners helpen elkaar meteen met vervoer als een andere bewoner dat op dat moment nodig heeft.”

Ook in de toekomst omzien naar elkaar
Ander belangrijk punt voor de toekomst vindt Mannaerts de verduurzaming. “Er is al veel gedaan. We hebben aparte boilers en Led-verlichting. We willen van het gas af en aan de zonnepanelen. Wat we ook belangrijk vinden voor de toekomst is het omzien naar elkaar, wat we al doen. We zullen dat koesteren. Het is een belangrijke pijler waarom mensen nu voor Molenwijck kiezen, en we willen daarmee ook zorgen dat ze in de toekomst voor Molenwijck kiezen. Nu helpen de bewoners elkaar ook. Zoals de man die aan een hoorapparaat moest, maar daar aan moest wennen. Zijn buurvrouw hielp hem daarmee. Dat is een voordeel van wonen in een community boven wonen in een woonwijk met een hardwerkend stel als buren. Dat helpen heeft ook een sociaal aspect. Mensen komen bij elkaar over de vloer. Natuurlijk ontkomen we niet aan de digitalisering en dan kunnen bewoners elkaar met bijvoorbeeld een grote Whatsapp-groep nog makkelijker bereiken. Zo’n 75% van de bewoners heeft al een e-mailadres, en dat zal toenemen naarmate nieuwe bewoners komen.”

Snel aanspraak
Op dit moment is er veel belangstelling van echtparen, maar Molenwijck richt zich ook op de alleenstaande senior die zijn netwerk ziet wegvallen en hier nieuw woongeluk kan vinden. De sociale interactie is groot. Mevr. Van Der Veen zegt daarover: “Iedereen heeft het probleem bij het ouder worden dat vrienden wegvallen. Hier heb je weer aanspraak en mensen die je begrijpen. Dat vind je hier snel. Bewoners vinden hier woongeluk.”

© 2024 Residentie Molenwijck - Alle rechten voorbehouden | ISO 9001:2015 gecertificeerd | Privacy & Cookies |