Onderzoek seniorenhuisvesting Lang Zult U Wonen

In een onderzoek dat door langzultuwonen.nl werd gepresenteerd kwam naar voren dat senioren gemiddeld pas na hun 80e gaan nadenken over de volgende fase in hun leven.

“Maar dan hebben ze tegelijkertijd geen zin en energie meer om nog in actie te komen”, schetst directeur Maria Walters van Lang zult u wonen. “We zien vervolgens dat veel mensen noodgedwongen moeten verhuizen. Op zulke momenten is er vaak weinig te kiezen. We zouden willen dat mensen zichzelf eerder de vraag gaan stellen: hoe wil ik straks wonen op mijn oude dag? Zodat ze zelf keuzes kunnen maken over hun toekomst.”

De vraag is of je tijdig keuzes maakt vanuit gezond en vitaal perspectief of dat je wacht totdat je keuzes uit noodzaak moet maken.

“Het gaat om het grote verschil tussen erover denken en er naar handelen”, zegt Jan Bernard Koolen, directeur van Residentie Molenwijck. “Uit het onderzoek blijkt dat 68% van de senioren er mee bezig is, maar dat slechts 32% concrete stappen zet. Het voelt vaak als een enorme opgave en mensen zijn meestal emotioneel erg verknocht aan hun huidige woning en het leven dat daarbij hoort. Toch komt er realistisch gezien hoe dan ook een einde aan die situatie. De vraag is of je daar vanuit gezond en vitaal perspectief op wil anticiperen of dat je wacht totdat je keuzes uit noodzaak moet maken.”

Informatiemiddag Toekomstbestendig Wonen

Tijdens de Informatiemiddag Toekomstbestendig Wonen op 18 september jl. hielpen wij de belangstellenden om de eerste stappen te zetten naar het maken van een gedegen, weloverwogen besluit.

Het verslag van deze middag leest u hier

© 2024 Residentie Molenwijck - Alle rechten voorbehouden | ISO 9001:2015 gecertificeerd | Privacy & Cookies |