Positieve gezondheid: Valpreventie

De eerste 12 bewoners ontvingen hun certificaat voor het succesvol doorlopen van de cursus Valpreventie om valrisico te verkleinen.

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van blessures onder senioren. Het kan ernstige gevolgen hebben voor hun mobiliteit. Als ouderen zich minder stabiel voelen gaan ze vaak minder bewegen. Dat is jammer. Uit onderzoek is gebleken dat als je in beweging blijft, je minder kans hebt om te vallen. In samenwerking met Fysio Loon op Zand boden we een cursus valpreventie aan die werd gegeven door fysiotherapeut Annelies Simons.

Het doel van het programma is kracht, balans en algemene conditie te verbeteren, wat de kans op vallen vermindert. Zij trainden spierkracht en balans. Annelies wees ze op bewustwording op het gebied van omgevingsfactoren en gaf tips om vallen te voorkomen. Met de cursisten bespraken ze praktijkvoorbeelden, wat hen heeft gesterkt in hun mobiliteit. Dat het animo groot is mag duidelijk zijn: de tweede groep heeft binnenkort hun laatste cursusmiddag, waarna de derde groep bewoners van start gaat.

Cursisten Jo Rombouts en Jeanne Brouwers zijn trots op het behaalde resultaat. Tussen hen in staat Annelies Simons.

© 2024 Residentie Molenwijck - Alle rechten voorbehouden | ISO 9001:2015 gecertificeerd | Privacy & Cookies |