Brief #8: wij Nederlanders zijn bevoorrecht

Dim van Rijsbergen (bewoner, 27-03-2020)

Datum: 27 maart 2020

We worden dagelijks overspoeld door berichten over de coronacrisis en proberen zo goed mogelijk de ontwikkelingen van dag tot dag te volgen. Maar beperkt, omdat er toch ook nog andere dingen in het leven zijn.

Afgelopen woensdag konden we (opnieuw) op de televisie live volgen hoe de Tweede Kamer een technische briefing kreeg over de stand van zaken.
Daarbij raakte ik erg onder de indruk van de professionele wijze waarop de deskundigen (de heren Van Dissel en Gommers) de Kamer informeerden. Het wekte de indruk dat zij zeer goed weten waar zij mee bezig zijn en dat een en ander ook wetenschappelijk goed is onderbouwd. En dat terwijl het toch om een nieuw virus gaat en het terrein deels onbekend is.

Wat is het toch een voorrecht om in de huidige tijd te leven in een land als Nederland. Als we weer eens terugkwamen van een reis of buitenlandse vakantie vonden we dat vroeger ook altijd al wel, maar nu is het veel spannender.

Wat heerlijk om te leven in een land, waar
• De gezondheidszorg zo goed is georganiseerd (huisartsenzorg, GGD, RIVM, ziekenhuizen etc.)
• Er een uitgebreide ervaring is met de bestrijding van infectieziekten (tuberculose, griep etc.)
• De essentiële nutsvoorzieningen goed werken (energievoorziening, drinkwater, afvalwater, communicatienetwerken)
• De overheid goed is georganiseerd en oor en oog heeft voor de noden en het welzijn van de burgers
• De overheid goed luistert naar de mening van de deskundigen (dat is nog eens een andere houding dan “het is ook maar een mening”)
• De overheid niet aarzelt om vergaande financiële maatregelen te nemen nu die acuut nodig zijn
• De overheid je terugreis naar Nederland probeert te regelen als je door alles vastzit in een of ander buitenland

En dan zijn we hier in Molenwijck nog extra bevoorrecht. Het is fantastisch om hier te wonen. Helaas is het sociaal contact nu zeer beperkt, maar altijd nog veel beter dan bij vele elders zelfstandig wonende leeftijdgenoten. Sommige faciliteiten zijn nu beperkt, maar andere worden juist weer uitgebreid of in het leven geroepen. Complimenten voor de medewerkers van de Molenwijck organisatie en hun flexibiliteit. Dat geeft vertrouwen om deze tijd door te komen.

Met vriendelijke groet,
Dim van Rijsbergen, bewoner

Ik geef de pen graag door aan Greet Hageraats- Schnabel, bewoonster en voorzitter van de Bewonersraad

© 2024 Residentie Molenwijck - Alle rechten voorbehouden | ISO 9001:2015 gecertificeerd | Privacy & Cookies |