‘De Bewonersraad heeft oog voor collectiviteit én behoud van autonomie’

Henk Jan Overbeek

De Bewonersraad neemt een bijzondere rol in binnen de besturing van Residentie Molenwijck. Henk Jan Overbeek, sinds begin 2020 woonachtig in Molenwijck, maakt deel uit van dit overlegorgaan. Samen met Jan Bernard Koolen (directeur/bestuurder), de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad geeft de Bewonersraad richting aan Residentie Molenwijck.

Molenwijck is van en voor de bewoners; niet los van elkaar te zien…Dat is de kracht van Molenwijck.

Henk Jan verduidelijkt: “De rol van de Bewonersraad is om zorg te dragen voor ‘het zijn en het welzijn’ van de bewoners. Waar de Raad van Toezicht toeziet op goed bestuur, bestaat onze verantwoordelijkheid eruit om de belangen van bewoners op de wat langere termijn in het vizier te houden. Zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. Molenwijck is van en voor de bewoners. Wij zijn een klankbord op belangrijke onderwerpen en geven advies.

Op bepaalde onderwerpen, zoals voeding en zorg, is onze instemming nodig, waarbij oog is voor zowel de collectiviteit als het behoud van autonomie. Een belangrijke waarde in Residentie Molenwijck is dat bewoners zelfstandig wonen en regie voeren over hun eigen leven. Wij blijven er scherp op dat – nieuw – beleid niet botst met dit uitgangspunt. Onlangs hebben de bestuurder, teamleider Interne zaken en Bewonersraad een goed gesprek gehad in het kader van een nieuw plan voor het wekelijks onderhoud in de appartementen; hoe het ook anders kan. Vanuit het besef dat er vertrouwen is in elkaar, kom je samen tot een andere visie en een betere aanpak.

Meer dan alleen stenen

“Ik realiseerde me de afgelopen maanden ook dat als je in een woongemeenschap als Residentie Molenwijck komt wonen, dit ook iets van je vraagt. Residentie Molenwijck is meer dan een conglomeraat van stenen waar mensen in wonen. Hier heerst een klimaat van betrokkenheid. Daarvoor moeten bewoners zich willen inzetten om deze warme sfeer met elkaar te behouden. En dan kom ik weer terug bij: Molenwijck is van en voor de bewoners; niet los van elkaar te zien…Dat is de kracht van Molenwijck. Ik vind het belangrijk om daaraan bij te dragen. Mede hierom maak ik deel uit van de Bewonersraad.”  

Henk Jan Overbeek op het balkon van zijn appartement in Residentie Molenwijck

De afgelopen jaren, sinds de oprichting van de Bewonersraad en de nieuwe vorm van besturing (2016) een feit is, is Residentie Molenwijck krachtiger geworden. Er is een groot draagvlak om Residentie Molenwijck de komende jaren verder te brengen als woonvorm met een heel eigen leefklimaat en met een moderne besturing, organisatie en uitstraling. Elke dag dragen  medewerkers zo goed mogelijk bij aan het geluk van de bewoners en aan de mogelijkheid voor hen om zelf de regie te houden. Dit leefklimaat, samen met de prachtige natuurrijke ligging, zijn dé succesfactoren waar Residentie Molenwijck al 44 jaar op bouwt.

Mij overviel vanaf het eerste moment de ‘joie de vivre’, dat ben ik ergens anders nog niet tegengekomen.

Een woon- en leefklimaat dat Henk Jan Overbeek omschrijft als “Vanaf het eerste moment dat ik Residentie Molenwijck binnenstapte, overviel mij de unieke ‘joie de vivre’. Een bijzonder prettige sfeer, vrolijkheid, een vriendelijke, behulpzame en Bourgondische houding. Dat trok mij aan in de organisatie en de medewerkers. Dit straalt ook af op de bewoners, deze aandacht en zorg voor elkaar vind ik uniek en ben ik ergens anders niet op deze manier tegengekomen.” 

© 2024 Residentie Molenwijck - Alle rechten voorbehouden | ISO 9001:2015 gecertificeerd | Privacy & Cookies |