Mantelzorgondersteuning: wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze mantelzorgmakelaar en casemanager mantelzorg staan klaar om de mantelzorger te ondersteunen. Of u nu mantelzorg nodig heeft of deze verleent, zij stellen u in staat de beste keuze te maken. Hun ervaring helpt u. Een unieke 2-eenheid om daarmee het gehele gebied van mantelzorg samen met u te bestrijken.

Wanneer de vraag naar zorg toeneemt, groeit de directe omgeving vaak in hun rol als mantelzorger. Denk bijvoorbeeld aan een partner die langzaamaan kleine huishoudelijke taken op zich neemt, een zoon die helpt bij de administratie of een buurvrouw die allerhande klusjes komt doen.

Dit proces gaat vaak geleidelijk, maar is lang niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend. Soms wordt de druk op de mantelzorger erg groot, bijvoorbeeld omdat het steeds moeilijker wordt om die taken te combineren met een baan en eigen huishouden. Ook kan het zo zijn dat alle wet- en regelgeving en de contacten met de professionele zorgverleners onoverzichtelijk worden. In dat geval staat in Residentie Molenwijck een mantelzorgmakelaar en casemanager mantelzorg voor u klaar.

Wij zijn er om achter de voordeur mee te kijken en samen te zoeken naar manieren om de druk beter te verdelen.

De mantelzorgmakelaar richt zich in eerste instantie op een directe vraag of probleem en legt de juiste verbindingen met verschillende instanties en hulpverleners. De casemanager mantelzorg kijkt mee naar de situatie op langere termijn, om tot duurzame oplossingen te komen. Als team binnen Molenwijck kunnen zij een unieke ondersteuning bieden voor u als mantelzorger.

Team mantelzorg: Monique Baijens en Evian Havens

Met behulp van de mantelscan brengen zij in kaart welke mantelzorg precies nodig is en hoe het sociale netwerk eruitziet van degene die zorg nodig heeft. Zo worden niet alleen de knelpunten zichtbaar, maar ook de mogelijkheden om de druk te verlichten. Het uiteindelijke doel is dat de partner, familie, sociale kring en professionele instanties op elkaar zijn afgestemd, zodat ze tot een krachtige samenwerking kunnen komen.

“Het kan overweldigend zijn om alle contacten met soms wel 10 verschillende instanties en hulpverleners te onderhouden. En dan heb je vaak ook nog te maken met alle wetten en afspraken die er gelden. Wij kunnen helpen om het overzicht te bewaren.” – Evian Havens, mantelzorgmakelaar.

“We spreken regelmatig mensen die niet eens doorhebben dat ze mantelzorger zijn, maar die langzaamaan steeds verder overvraagd worden. Hun energie raakt steeds verder op. Wij zijn er om achter de voordeur mee te kijken en samen te zoeken naar manieren om de druk beter te verdelen.” – Monique Baijens, casemanager mantelzorg.

Mantelzorg, om u te ondersteunen

Heeft u behoefte aan een gesprek met de mantelzorgmakelaar of casemanager mantelzorg? Heeft u een concrete vraag? Neem contact met ons op, we kijken graag met u mee naar uw vraag en op welke manier wij u kunnen helpen  of ondersteunen.

© 2024 Residentie Molenwijck - Alle rechten voorbehouden | ISO 9001:2015 gecertificeerd | Privacy & Cookies |